Úvodní slovo

Již několik let vím, že chci ženám poskytovat poradenství před porodem. V dnešním moderním porodnictví je toho spousty, v čem se může žena lehce ztratit nebo co jí může vystrašit. Věřím, že konzultace před porodem s odborníky může pomoci tyto pocity zmírnit a sloužit jako psychologická příprava na porod. Informovanost proto považuji při přípravě za stěžejní. Jsem porodní asistentka, která považuje za bezpečný porod pouze porod v nemocnici pod dozorem zkušeného personálu. Jako porodní asistentka pracující v nemocnici Vám mohu říct, na co se připravit, co očekávat a jaké možnosti pomoci při porodu moderní porodnictví nabízí. Jako porodní asistentka pečující o ženy během porodu nejraději jenom přihlížím, nezasahuji a podporuji. Pokud je ale potřeba do porodu zasáhnout nebo si žena o zásah (např. v podobě analgetik) požádá, ráda jí vyhovím a poskytnu pomoc, kterou moderní porodnictví nabízí. Těhotenství a samotný porod je velký přelom v životě ženy a mým cílem je Vás na něj co nejlépe připravit.

Mgr. Kateřina Svancarová