Absolvované vzdělávací akce

  • 2012 – Porodnická analgezie a anestezie
  • 2012 – Seminář porodních asistentek v rámci Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
  • 2012, 2013 – Jihlavská konference porodních asistentek
  • 2013 – Den Sester perioperační péče
  • 2014 – ICM 30th Triennial Congress
  • 2015 – Komplikace v průběhu porodu
  • 2015 – Profesionalita v ošetřovatelství II
  • 2015 – Analgezie a anestezie v porodnictví